Дело F-85/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 14 септември 2010 г. — Rossi Ferreras/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Годишно оценяване за 2001/2002 гг. — Доклад за кариерно развитие — Изпълнение на решение за отмяна — Последици от оттеглянето на акт — Определяне на целите)