Spørgsmål nr. 63 af PRONK (H-0276/92) til Kommissionen: Kommissionens nye telefonnumre