Zadeva T-520/10: Tožba, vložena 10. novembra 2010 – Comunidad Autónoma de Galicia proti Komisiji