Cauza T-520/10: Acțiune introdusă la 10 noiembrie 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia/Comisia