Sag T-520/10: Sag anlagt den 10. november 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia mod Kommissionen