Zaak T-254/08: Beschikking van het Gerecht van 22 december 2009 — Associazione Giùlemanidallajuve/Commissie ( Gestelde inbreuken op artikelen 81 EG en 82 EG — Klacht — Beroep wegens nalaten — Standpuntbepaling van de Commissie die einde maakt aan nalaten — Afdoening zonder beslissing )