Kohtuasi T-254/08: Üldkohtu 22. detsembri 2009 . aasta määrus — Associazione Giùlemanidallajuve versus komisjon (EÜ artiklite 81 ja 82 väidetav rikkumine — Kaebus — Tegevusetushagi — Tegevusetust lõpetav komisjoni seisukohavõtt — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)