Sag T-254/08: Rettens kendelse af 22. december 2009 — Associazione Giùlemanidallajuve mod Kommissionen (Påståede overtrædelser af artikel 81 EF og 82 EF — klage — passivitetssøgsmål — Kommissionens stillingtagen, der afbryder passiviteten — ufornødent at træffe afgørelse)