Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8329 – Manabol Bitumen/H&R Refining/JV) (Text av betydelse för EES. )