Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8329 – Manabol Bitumen/H&R Refining/JV) (Besedilo velja za EGP. )