Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8329 — Manabol Bitumen/H&R Refining/JV) (Voor de EER relevante tekst. )