Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8329 – Manabol Bitumen / H&R Refining / JV) (Dokuments attiecas uz EEZ. )