Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8329 – Manabol Bitumen / H&R Refining / JV) (Tekstas svarbus EEE. )