Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. marca 2021.