Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w odniesieniu do których spełniono wymogi konstytucyjne na podstawie art. 103 Porozumienia EOG