Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit