RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af den særlige AIEM-afgiftsordning for De Kanariske Øer (forelagt af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 2 i Rådets afgørelse nr. 377/2014/EU af 12. juni 2014)