PRANEŠIMAS dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko pirmininkės skyrimo (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)) Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Pranešėjas: Roberto Gualtieri