Zadeva C-197/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Unio de Pagesos de Catalunya proti Administración del Estado (Skupna kmetijska politika — Uredba (ES) št. 1782/2003 — Shema enotnega plačila — Pravica do plačila iz nacionalne rezerve — Pogoji za dodelitev — Kmetje, ki začnejo opravljati kmetijsko dejavnost — Hipotetično vprašanje za predhodno odločanje — Nedopustnost)