Cauza C-197/10: Hotărârea Curții (Camera întâia) din 15 septembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Supremo — Spania) — Unio de Pagesos de Catalunya/Administración del Estado [Politica agricolă comună — Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Schemă de plată unică — Drepturi la plată din rezerva națională — Condiții de acordare — Agricultori care încep să desfășoare o activitate agricolă — Caracter ipotetic al întrebării preliminare — Inadmisibilitate]