Kohtuasi C-197/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. septembri 2011 . aasta otsus (Tribunal Supremo (Hispaania) eelotsusetaotlus) — Unio de Pagesos de Catalunya versus Administración del Estado (Ühine põllumajanduspoliitika — Määrus (EÜ) nr 1782/2003 — Ühtne otsemaksete kava — Toetusõigused riiklikust reservist — Saamise tingimused — Põllumajandustootjad, kes alustavad põllumajandusliku tegevusega — Eelotsuse küsimuse hüpoteetilisus — Vastuvõetamatus)