Sag T-176/19: Rettens dom af 16. december 2020 — 3V Sigma mod ECHA (REACH – vurdering af stoffer – uvasorb HEB – ECHA’s afgørelse om anmodning om yderligere oplysninger – artikel 46, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006 – anmodning, der har til formål at identificere stoffets eventuelle omdannelses- eller nedbrydningsprodukter – proportionalitet – behov for den ønskede supplerende undersøgelse – relevante betingelser og realistiske betingelser – undersøgelsestemperatur – åbenbart urigtigt skøn)