Mål T-370/16: Talan väckt den 12 juli 2016 – Anheuser-Busch Inbev och Ampar mot kommissionen