asia C-476/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 29.7.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof — Saksa) — Pelham GmbH, Moses Pelham ja Martin Haas v. Ralf Hütter ja Florian Schneider-Esleben (Ennakkoratkaisupyyntö — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Direktiivi 2001/29/EY — Tietoyhteiskunta — Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen — Samplaaminen (sampling) — 2 artiklan c alakohta — Äänitteiden tuottaja — Kappaleenvalmistusoikeus — ”Osittainen” kappaleenvalmistus — 5 artiklan 2 ja 3 kohta — Poikkeukset ja rajoitukset — Ulottuvuus — 5 artiklan 3 kohdan d alakohta — Lainaukset — Direktiivi 2006/115/EY — 9 artiklan 1 kohdan b alakohta — Levitysoikeus — Perusoikeudet — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 13 artikla — Taiteen vapaus)