Meddelande till de personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2013/798/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2016/1446, och rådets förordning (EU) nr 224/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2016/1442 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Centralafrikanska republiken