Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady 2016/1446 a v nariadení Rady (EÚ) č. 224/2014 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2016/1442 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike