Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/798/PESC a Consiliului, astfel cum a fost pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1446 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1442 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană