Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2013/798/BUSP, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2016/1446, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 224/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1442, dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, numatytos ribojamosios priemonės