Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään neuvoston päätöksessä 2013/798/YUTP, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1446, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 224/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1442