Mål C-76/18: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 december 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike, med stöd av: Republiken Frankrike