Priekšlikums Padomes lēmums ar ko atļauj laist tirgū rudzu maizi, kam pievienoti fitosterīni/fitostanoli, kā jaunu pārtikas produktu vai jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97