Cauza T-7/14 P: Hotărârea Tribunalului din 6 februarie 2015 – BQ/Curtea de Conturi ( „Recurs — Funcţie publică — Funcționari — Raport de evaluare — Hărţuire morală — Respingerea în parte a acțiunii în despăgubire în primă instanță — Denaturarea elementelor de fapt — Obligație de motivare a Tribunalului Funcției Publice — Proporționalitate — Repartizarea cheltuielilor de judecată” )