Sag T-7/14 P: Rettens dom af 6. februar 2015 — BQ mod Revisionsretten (Appel — personalesag — tjenestemænd — bedømmelsesrapport — psykisk chikane — delvis afvisning af erstatningssøgsmål i første instans — urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder — Personalerettens begrundelsespligt — proportionalitet — fordelingen af sagens omkostninger)