Mål C-590/18 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 19 december 2019 – Fujikura Ltd mot Europeiska kommissionen, Viscas Corp. (Överklagande – Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Europeiska marknaden för underjords- och undervattenkraftkablar – Uppdelning av marknaden inom ramen för projekt – Böter – 2006 års riktlinjer för beräkning av böter – Fastställande av de europeiska och icke-europeiska kartellmedlemmarnas relativa betydelse – De europeiska företagen har deltagit på flera nivåer i kartellen – Likabehandlingsprincipen)