Zadeva C-590/18 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 19. decembra 2019 – Fujikura Ltd/Evropska komisija, Viscas Corp. (Pritožba – Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Evropski trg podzemnih in podmorskih električnih kablov – Razdelitev trga v okviru projektov – Globe – Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 – Določitev relativne teže evropskih in neevropskih udeležencev kartela – Sodelovanje evropskih podjetij na več ravneh kartela – Načelo enakega obravnavanja)