predmet C-590/18 P: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 19. prosinca 2019. – Fujikura Ltd protiv Europske komisije, Viscas Corp. (Žalba – Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Europsko tržište podzemnih i podmorskih električnih kablova – Podjela tržišta u okviru projekata – Novčane kazne – Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006. – Utvrđivanje značaja europskih i neeuropskih sudionika u zabranjenom sporazumu – Sudjelovanje europskih poduzeća na više razina zabranjenog sporazuma – Načelo jednakog postupanja)