Sag C-590/18 P: Domstolens kendelse (Syvende) af 19. december 2019 – Fujikura Ltd mod Europa-Kommissionen og Viscas Corp. (Appel – konkurrence – karteller – europæisk marked for jord- og undervandselkabler – opdeling af markeder i forbindelse med projekter – bøder – retningslinjer for beregning af bøder af 2006 – fastlæggelse af de europæiske deltageres og de ikke-europæiske deltageres vægt i kartellet – de europæiske virksomheders deltagelse i flere niveauer i kartellet – ligebehandlingsprincippet)