Дело C-590/18 P: Решение на Съда (седми състав) от 19 декември 2019 г. — Fujikura Ltd/Европейска комисия, Viscas Corp. (Обжалване — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на подземни и подводни електрически кабели — Разпределяне на пазара в рамките на проекти — Глоби — Насоки относно метода за определяне на глобите за 2006 г. — Определяне на относителната тежест на европейските и неевропейските участници в картела — Участие на европейски предприятия на различни равнища в картела — Принцип на равно третиране)