Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1267 av den 20 september 2018 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den tjugofjärde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080