RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar l-eżerċizzju tas-setgħat delegati mogħtija lill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1007/2009, kif emendat bir-Regolament (UE) 2015/1775 dwar il-Kummerċ tal-Prodotti mill-Foki