Kommissionens forordning (EF) nr. 2864/98 af 30. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for 1999 til importordningen i Rådets forordning (EF) nr. 70/97 vedrørende visse produkter i oksekødssektoren