Deċiżjoni tal-Kunsill 2019/1748 tas-7 ta’ Ottubru 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kunsill tas-Sottokumitat ta’ Ġestjoni Sanitarju u Fitosanitarju stabbilit permezz tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-modifika tal-Anness V tal-Kapitolu 4 ta’ dak il-Ftehim