Úřední věstník Evropské unie, L 172, 02. červenec 2008