POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Letno poročilo o izvajanju pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč v letu 2018