Sag C-254/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irland) den 26. marts 2019 — Friends of the Irish Environment Limited mod An Bord Pleanála