Věc C-254/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court (Irsko) dne 26. března 2019 — Friends of the Irish Environment Limited v. An Bord Pleanála