Domstolens dom (andra avdelningen) av den 18 juni 2015$