Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 18ης Ιουνίου 2015.