Věc T-582/15: Žaloba podaná dne 11. září 2015 – Silver Plastics a Johannes Reifenhäuser v. Komise