Neuvoston asetus (ETY) N:o 1911/91, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1991, yhteisön lainsäädännön soveltamisesta Kanariansaariin